Predmet činnosti firmy zodpovedá vedomostiam, skúsenostiam a zručnosti spoločníkov v oblasti výmeny okien a dverí. Spoločníci firmy majú dlhoročné skúsenosti a prax v danom odvetví. História firmy siaha do roku 2000, kedy súčasní spoločníci firmy Ing. Miroslav Sirotiak a Roman Mišurák založili združenie FO pod názvom „MONTAG“. Počas tohto obdobia získali neoceniteľné skúsenosti a prax v predaji a montáži okien, zároveň si firma MONTAG vybudovala významné postavenie na trhu v našom regióne. V máji 2007 spoločníci založili spoločnosť MONTAG s.r.o., ktorá naďalej poskytuje kvalitné služby a uspokojuje potreby zákazníkov, ktorí sa rozhodli pre výmenu okien a dverí.

 

Naše oprávnenia, certifikáty