Návrat na hlavnú stránku Návrat na hlavnú stránku
Pozrite si naše aktuálne akcie!

Okná plastové - INCON - návod na montáž
Pásik hore

Upozornenie

Od 1.1.2010 platí nová norma STN 733134, ktorá rieši Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Konštrukcie obvodového plášťa, ako okná – dvere – fasády, sú konštrukcie v neoddeliteľnej súvislosti s ich napojením na nepriehľadnú časť obvodového plášťa, alebo na nosnú konštrukciu samotnej stavby. Hodnotiť okná – dvere – fasády má zásadný význam iba po ich zabudovaní , a to v na seba nadväzujúcich krokoch ... návrh – výroba – montáž – servis. Hodnotenie všetkých materiálových vstupov, ako i hodnotenie takýchto konštrukcií pred montážou, tvorí základ hodnotenia po montáži.Norma STN 733134 predpisuje montáž, kde tepelná izolácia montážnej škáry musí byť z interiéru chránená parozábranou /proti vzdušnej vlhkosti/ a z exteriéru paropriepustnou hydroizoláciou /proti pôsobeniu UV žiarenia a zatekaniu/. Nie je predpísané kto a akým spôsobom má túto parozábranu a hydroizoláciu uskutočniť. Je na to viac spôsobov. My túto službu ponúkame. Ak zákazník bude z finančného alebo iného dôvodu trvať na klasickej montáži, upozorňujeme ho na možné riziká.

Montáž okien

Kvalita montáže je tak dôležitá ako kvalita okna samotného. Nekvalitná montáž dokáže kvalitne vyrobené okno znefunkčniť. V prípade záujmu si môžete okná a dvere namontovať aj svojpomocne, avšak takto prichádzate o záruky na prípadné vady, ktoré vyplývajú z nesprávnej montáže. Pred nástupom dodávateľa na montáž odoporúčame: Pripraviť a odkontrolovať pri zameraní dohodnutú stavebnú pripravenosť.

Pri dohodnutej výške konečnej podlahy je nesmierne dôležité aby ste ju dodržali, keďže krídlo vchodových.dverí sa od konečnej podlahy pohybuje len 5 mm vysoko.

Ku dňu montáže uvoľniť priestor pri oknách a stavebných otvoroch.
Uvoľniť prístupové cesty pre navezenie a vynosenie výrobkov. Zaistiť dostupnosť elektrickej energie a vody. Postarať sa o ochranu priestoru proti nečistotám a prachu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Zjednodušene výmena starých okien za nové prebieha v týchto krokoch:

- demontáž pôvodného okna a príprava stavebného otvoru.
- vyrovnanie nového okna v otvore bez ohľadu na krivosť stavebného otvoru
- ukotvenie okna pomocou dostatočného množstva kotviaceho materiálu
- vyplnenie montážnej špáry PUR penou, hydroizolácia z exteriéru a parozábrana - z interiéru - malo by byť objednané
- osadenie parapetných dosiek von a dnu
- oprava omietok
- osadenie okenných krídel, žalúzií, sieťok proti hmyzu
- nastavenie okna
- upratanie okna a priestoru okolo okna
- odvoz a likvidácia starý okien
- odovzdanie hotového diela

Po montáži pred stavebnými prácami nezabudnite

V priebehu následných stavebných prác nevyťahovať, nevyberať spopod namontovaných konštrukcií nosné podložky a kliny. Ak sa tak stane, môže to mať vplyv na funkčnosť okien i dverí.
Postarať sa o odstránenie ochranných pások a fólií z výrobkov (max. do 2 týždňov po montáži).
Zaistiť ochranu výrobkov proti znečisteniu a poškodeniu v prípade pokračovania stavebných prác. Pod takouto ochranou sa rozumie celoplošné olepenie okien /aj skiel/ a dverí fóliou. Nezakryté okno sa môže poškodiť murárskymi prácami a ich čistením, ale aj iskrami z rozbrusovačky. Je veľa možností, ako sa môže pekné a bezchybné okno poškodiť. Predíďte tomu. Ak máte konštrukcie v povrchovej úprave elox (anodická oxidácia), dbajte na to, aby sa Vám na túto úprava nedostala žiadna zásaditá látka (malta, vápno, betón a pod.). V opačnom prípade vznikne na povrchu neodstrániteľná a neopraviteľná škvrna.

Po dokončení stavebných prác

V predajni si môžete zakúpiť udržiavaciu sadu na okná.
Nezabudnite, že poskytujeme záručný a pozáručný servis

     
   
www.montag.sk
Pásik hore